Servicii


Firma noastră oferă servicii precum:

LUCRĂRI HIDROEDILITARE

-Canalizări menajere şi / sau pluviale

-Aducţiuni si alimentari cu apă

LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI

-Reabilitari si constructii (infrastructura si suprastructura) de drumuri comunale

şi judeţene,

-Constructii de poduri cu grinzi din beton armat sau casetate

-Constructii de podeţe dalate sau tubulare sau reabilitarea celor existente

LUCRARI CONSTRUCTII

CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

-Constructii de ansambluri rezidentiale

-Constructii si reabilitari/consolidari de locuinte individuale

-Constructii si reabilitari/consolidari de scoli, gradinite, unitati administrative

-Constructii de parcuri de agreement, parcuri de joaca

-Constructii de complexe sportive -baze sportive, terenuri de sport, sali de sport,

cladiri anexe pentru acestea

LUCRĂRI HIDROTEHNICE

SI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE

-Corecţii torente

-Consolidări de maluri

-Amenajări cursuri de apă

-Execuţie ziduri de protecţie ( betonate, placate cu gabioane)

-Constructii de rigole si santuri betonate

  • lucrari de tamplarie si dulgherie
  • lucrari de pardosire si placare a peretilor
  • lucrari de vopsitorie, zugraveli si de montari de geamuri
  • alte lucrari de finisare.