Despre Noi

 

SC. ENASANPLAST S.R.L , înfiinţată în 2004 este societate cu capital

total privat.

Pornind de la premisa ca exista o relatie de interdependenta intre o

organizatie si furnizorii sai si că doar o relatie reciproc avantajoasa creste

abilitatea ambilor de a crea valoare, conducerea SC. ENASANPLAST S.R.L

promoveaza stabilirea si mentinerea unor relatii de afaceri reciproc avantajoase

cu furnizorii săi de produse şi servicii, prin selectarea si evaluarea obiectivă a

acestora.

Fiind constienti că în activitatea noastra trebuie sa ţinem cont de impactul

produselor si serviciilor noastre asupra societăţii in general si asupra comunitătii

invecinate in particular, urmarim:

- respectarea tuturor normelor legale in vigoare referitoare la securitatea si

sanatatea in munca, PSI, protectia mediului si igiena sanitara

- promovarea in cadrul organizatiei a principiilor privind respectarea si

conservarea mediului inconjurator, inclusiv prin folosirea eficienta a energiei si

a resurselor naturale

- identificarea impacturilor actuale si potentiale ale produselor, proceselor

si activitatilor noastre in vederea limitarii acestora.

Societatea are ca obiect de activitate principal “

”4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor” la care se adaugă

-Constructii civile, industriale si agricole

-Demolarea construcţiilor, terasamentelor şi organizare de şantier

-Construcţii Hidrotehnice

-Construcţii si reabilitari de drumuri

-Constructii parcuri, baze sportive si de agreement